Rating marek to autorski projekt ekspertów i dziennikarzy Grupy iMEs. Wchodzące w jej skład firmy są czołowym dostawcą kontentu i informacji fachowej dla sieci sklepów oraz witryn WWW w sektorze elektrospecjalistycznym w Polsce. Głównym zadaniem rankingu jest usystematyzowanie i pogłębienie informacji o funkcjonujących na rodzimym rynku markach i firmach z sektora urządzeń gospodarstwa domowego oraz elektroniki użytkowej, a także ich odpowiednie postrzeganie i pozycjonowanie.
Ma to szczególne znaczenie, bowiem coraz głębsze zaniżanie cen oraz szum informacyjny wpływają niekorzystnie na definiowanie wartości marek i produktów, ich jakości czy funkcjonalności. Rating marek wykorzystuje opracowaną do tego celu metodologię i narzędzia i wsparty został wiedzą i doświadczeniem autorów oraz ogólnopolskimi badaniami w kanałach dystrybucji. Na zdewaluowanym rynku informacji, wśród sprzecznych opinii i ocen oraz nierzetelnych testów stanowić ma cenne Ÿródło informacji o funkcjonujących na nim markach i produktach.
"Rating Marek ma w sposób szybki i zrozumiały informować konsumentów o działających oficjalnie na polskim rynku markach i firmach. Ma przy tym wskazać najlepszych i najbardziej odpowiedzialnych na rynku producentów (...)" czytaj dalej
"Coraz częstszym problemem nie tylko polskiego, ale i światowego rynku wysoko przetworzonych dóbr konsumpcyjnych jest stałe rozwarstwianie się segmentów bazowych. Stąd też uwzględniając aktualne trendy rynkowe (...)" czytaj dalej
Nota prawna:
Niniejszy ranking ma jedynie charakter informacyjny. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysnuwanie błędnych wniosków oraz dokonywanie niewłaściwych wyborów przy zakupie lub sprzedaży urządzeń. Ranking jest wyrazem twórczej działalności jego autorów i stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie dane zawarte w opracowaniu nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane i przytaczane bez wiedzy i zgody autorów.